Hersenwerk pre dočasky a útulky

Prvý víkend hersenwerku skupiny „Pro tlapky“ pre dobrovoľníkov z útulkov a dočaskárov úspešne zrealizovaný v Herolticiach 24.4.-26.4.2015

Lucie, ktorá poskytuje dočasnú opateru zachráneným španielom
a Lucka, dobrovoľníčka v útulku Kopřivnice už prinášajú hersenwerk svojim zverencom aj doma…

ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú zrealizovať myšlienku priniesť hersenwerk do útulkov a dočasiek a zabezpečiť opusteným psíkom lepší život